Informacje dla uczniów

Licznik odwiedzin


Warning: Creating default object from empty value in /home/platne/serwer18641/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 296391

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM w PURDZIE

1

 

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie (SPGwP) działa od 2003 r. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Purdzie. Celem działalności Stowarzyszenia jest: zdobywanie środków finansowych na pomoc uczniom zdolnym z rodzin najbiedniejszych, promowanie Gimnazjum, aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, zdobywanie środków na działalność pozalekcyjną oraz na polepszenie bazy materiałowej Gimnazjum w Purdzie.

Stowarzyszenie podejmuje różne inicjatywy w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową. Realizuje projekty edukacyjne - wspierając zajęcia pozalekcyjne, angażując i motywując uczniów do rozwijania własnych pasji. Na przełomie 10 lat SPGwP zrealizowało 14 projektów, które umożliwiły gimnazjalistom wzięcie udziału w: wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych, spotkaniach młodzieży polsko-niemieckiej, przedstawieniach teatralnych, występach chórów szkolnych, kursie nauki pływania, akcjach wspierających propagowanie zdrowego stylu życia i efektywnego wykorzystania czasu wolnego. Oprócz tego SPGwP organizowało charytatywne bale karnawałowe, lokalne festyny, a obecnie pozyskuje fundusze od darczyńców i sponsorów oraz ze składek członków SPGwP – nauczycieli i pracowników Gimnazjum. Wszystkie przychody SPGwP wspierają działalność statutową organizacji. Jedną z nich jest wzbogacanie bazy materiałowej i dydaktycznej Gimnazjum w Purdzie. Stowarzyszenie ufundowało szkole sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i zakup nagród dla uczniów. Jednak priorytetowym celem działalności SPGwP jest pomoc młodzieży zdolnej z rodzin najuboższych. Stowarzyszenie od momentu założenia organizacji co roku funduje stypendia uczniom utalentowanym z rodzin najbiedniejszych. Do 2013 roku SPGwP na stypendia wydatkowało 20 tysięcy złotych. Akcja stypendialna cieszy się dużym powodzeniem, co motywuje uczniów do nauki i rozwijania własnych zainteresowań.

W 2008 roku SPGwP realizowało następujące projekty:

 • Projekt "Byłem, zwiedziłem, zobaczyłem" - kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

  W okresie od o1 X 2008 r. do 15 XII 2008 r. realizowano w Gimnazjum w Purdzie projekt pt. "Byłem, zwiedziłem, zobaczyłem". Głównym celem przedsięwzięcia było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze. SPGwP przy wsparciu Urzędu Gminy i Kuratorium Oświaty w Olsztynie zorganizowało wycieczkę edukacyjną do instytucji kulturalnych i obiektów turystycznych. Młodzież uczestnicząca w działaniach mogła rozwinąć zainteresowania, kształcić umiejętności społeczne i życiowe poprzez budowanie właściwych relacji międzyludzkich;  samodzielnie realizować własne pomysły; obcować z kulturą; wzbogacać wiedzę i umiejętności postrzegania otaczającego świata;  weryfikować fakty historyczne. Gimnazjaliści podczas wycieczki odwiedzili Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Stutthof, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska: Dwór Artusa, Dom Uphagena, Wystawę Bursztynu, Bazylikę Mariacka, Ratusz Główny, ul. Mariacka, Długi Targ, Stocznia Gdańska Pomnik 3 Krzyży, Europejskie Centrum Solidarności – „Drogi do Wolności”. Zapoznali się z zagadnieniami z dziedziny architektury,  sztuki oraz geografii i historii.

  Cały kosz projektu wyniósł 7.864,00 zł, uczestniczyło w nim 16 uczniów Gimnazjum w Purdzie

  - Stypendia – w 2008 roku SPGwP ufundowało stypendia dla 6 uczniów Gimnazjum w Purdzie. Na akcję stypendialna wydatkowało 3.500,00 zł

 

  W 2009 roku SPGwP realizowało następujące projekty:

W ramach projektu „Mój blask w świąteczny czas” uczniowie Gimnazjum w Purdzie wzięli udział w XIV Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędujących w Barczewie. Zaprezentowali scenkę teatralną pt. „Tlo rogolów brok...”. Było to przedstawienie opisujące obyczaje i zwyczaje bożonarodzeniowe na Warmii. W projekcie uczestniczyło 19 uczniów.

Cały koszt projektu wyniósł: 939,00 zł

- Stypendia – w 2009 roku SPGwP ufundowało stypendia dla 6 uczniów Gimnazjum w Purdzie. Na akcję stypendialna wydatkowało 3.500,00 zł

 

W 2010 roku SPGwP realizowało następujące projekty:

- Poprzez kulturę i historię do przyjaźni - od 27 września do 2 października 2010 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie wraz z uczniami ze szkół Haupt-und Reaischule Bissendorf i Gimnazjum w Purdzie realizowało projekt pt. „Poprzez kulturę i historię do przyjaźni”.

Celem projektu było:

inicjowanie kontaktów młodzieży polskiej i niemieckiej- nawiązanie przyjaźni i utrzymywanie stałych więzi;

umożliwienie młodym ludziom doświadczenia obcowania z inną kulturą;

poznawanie kraju gospodarza - jego historię, zwyczaje, obrzędy;

doskonalenie umiejętności komunikacji - stosowanie języka obcego w praktyce.

Młodzież polsko-niemiecka integrowała się realizując działania projektu biorąc udział w:

wycieczkach do ośrodków kulturalnych: Muzeum Zamkowe w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Molo w Sopocie;

zajęciach informacyjno-redakcyjnych

zajęciach integracyjnych: gry, zabawy, animacje językowe, ognisko, dyskoteka, basen, kręgielnia - były relaksacyjną formą integracji grup.

Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dotacji z organizacji Polsko-Niemieckej Współpracy Młodzieży oraz przy udziale i wkładzie funduszy z Urzędu Gminy w Purdzie, Gimnazjum w Purdzie i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie. Cały kosz projektu wyniósł 8.640,00 zł, uczestniczyło w nim 16 uczniów Gimnazjum w Purdzie i 14 ze szkoły w Bissendorfie.

- Stypendia – w 2010 roku SPGwP ufundowało stypendia dla 6 uczniów Gimnazjum w Purdzie. Na akcję stypendialna wydatkowało 3.000,00 zł

 

W 2011 roku SPGwP realizowało następujące projekty:

-Poprzez kulturę i historię do przyjaźni - od 23 maja do 28 maja 2010 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie wraz z uczniami ze szkół Haupt-und Reaischule Bissendorf i Gimnazjum w Purdzie kontynuowało projekt, pt.: „Poprzez kulturę i historię do przyjaźni”. Młodzież polska udała się z rewizytą do Bissendorfu, gdzie wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi uczestniczyli w wycieczkach i zajęciach integracyjnych. Cały koszt projektu wyniósł 3.366,00 zł, uczestniczyło w nim 16 uczniów z Gimnazjum w Purdzie i 14 ze szkoły w Bissendorfie.

- Stypendia – w 2011 roku SPGwP ufundowało stypendia dla 6 uczniów Gimnazjum w Purdzie. Na akcję stypendialna wydatkowało 1.800,00 zł

W 2012 roku SPGwP realizowało następujące projekty:

- Wycieczka do Warszawy

  27-28 września 2012 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, której celem było: zapoznanie uczniów z nowoczesna komunikacją naukową; kształcenie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej; pogłębianie wiedzy obywatelskiej; zapoznanie z wydarzeniami powstania warszawskiego. Uczniowie Gimnazjum zwiedzili: Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm, „Centrum Nauki Kopernik”, Ogrody na dachu BUW, zobaczyli pokaz fontann w warszawskim Parku Podzamcze oraz uczestniczyli w projekcji filmu w kinie 5D. W wycieczce edukacyjnej wzięło udział 39 uczniów. Cały koszt projektu wyniósł 10.560,00 zł

- Stypendia – w 2012 roku SPGwP ufundowało stypendia dla 6 uczniów Gimnazjum w Purdzie. Na akcję stypendialna wydatkowało 2.000,00 zł