Informacje dla uczniów

Licznik odwiedzin


Warning: Creating default object from empty value in /home/platne/serwer18641/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 296395

Plan pracy Gimnazjum rok 2015/2016

I. Przebieg roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2015 r

2. Zakończenie I półrocza:  22.01.2016 r.

3. Początek drugiego półrocza: 25.01.2016 r.

4. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 24.06.2016 r.

II. Przerwy

1. Zimowa przerwa świąteczna:23.12-31.12.2015 r.

2. Ferie zimowe:25.01-7.02.2016 r.

3. Wiosenna przerwa świąteczna- 24.03-29.03 2016 r.

4. Ferie letnie- 25.06-31.08.2016 r.

III. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1. 14.10.2015 r.

2. 2.05.2016 r.

3. 27.05.2016 r.

4. 18-20.04.2016 r.- dla uczniów klas I i II ( egzamin gimnazjalny)

IV Egzamin Gimnazjalny

1. Część humanistyczna: 18.04.2016 r.

2. Część matematyczno- przyrodnicza:  19.04.2016 r.

3. Język obcy nowożytny : 20.04.2016 r.

V. Zebrania z rodzicami

1. zebranie informacyjno- organizacyjne- 15.09.2015 r.

2. konsultacje z nauczycielami 4.11.2015 r.

3. zapoznanie z ocenami przewidywanymi 15.12.2015 r.

4. konsultacje z nauczycielami- 6.04.2016 r.

5. zapoznanie z ocenami przewidywanymi- 19.05.2016 r.

VI. Posiedzenia Rady Pedagogicznej

1. 15.09.2015 r.- rada organizacyjna

2. 8.10.2016 r.- analiza egzaminu gimnazjalnego. Określenie wniosków do dalszej pracy.

3. 12.12.2015 r.- oceny przewidywane

4. 21.01.2016 r.- rada klasyfikacyjna

5. 6.04- szkolenie komisji egzaminacyjnej

6. 19.05.2016 r.- oceny przewidywane

7. 20.06.2016 r.- rada klasyfikacyjna

VII Wystawianie ocen klasyfikacyjnych

1. Klasyfikacja śródroczna- do 20.01.2016 r.

2. Klasyfikacja końcoworoczna- do17.06.2016 r.

VIII .Badanie osiągnięć edukacyjnych w kl: I, II, III- zgodnie z planami pracy zespołów

IX. Konkursy szkolne- zgodnie z planem pracy zespołów

X. Uroczystości szkolne

1. Ślubowanie klas I, DEN- 13.10.2014 r.

2. Otrzęsiny klas I, Andrzejki- 26.11.2015 r.

3. Jasełka, wigilie klasowe- 21.12.2015r.

4. Bal karnawałowy- 9.02.2016 r.

5. Dzień wiosny- 21.03.2016 r.

6. Dzień dziecka, prezentacja projektów edukacyjnych, dzień muzyki– 1.06.2016 r.

7. Dzień sportu- 21.06.2016 r.

8. Dyskoteki szkolne zgodnie z planem pracy S.U